Termeni si conditii utilizare Magazin CYCLON

1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către CYCLON TECH SRL („CYCLON”) , prin intermediul magazinului virtual www.cyclon.ro/magazin către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către CYCLON.
Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – societatea comercială CYCLON TECH SRL, având sediul social în Brăila, str. Școlilor nr. 28, bl. D2, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J09/1144/1994, CIF RO6008500.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandăcare urmează a fi furnizate de către VânzătorCumpărătorului.
Comandă – un document electronic ce intervine  formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord  livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord  primească aceste Bunuri și Servicii și  facă plata acestora.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
Specificațîi – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționatCumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comandă va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condițîi

Dacă Vânzătorul confirmă Comandă, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonicăsau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărătorfără a necesită o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată  având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).
Prețurile produselor din comandă sunt valabile 5 zile lucrătoare de la dată înregistrării comenzii.
Termenii și condițiile generale de vânzare vor stă la baza Contractului astfel încheiatîn completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
a. Vânzătorul își va utiliza cunoșțînțele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzătorfără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerentă structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezența informațiile cele mai relevante, pentru  produsul  fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresa menționată la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresari ce conțîn injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit  aducă justificări pentru această.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țîn de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligățiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea CYCLON și nu pot fi preluate, copiate sau folositefără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE
Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Mesajele CYCLON sunt transmise prin intermediul site-ului oficial. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Prin transmiterea de informațîi sau materiale prin intermediul acestui siteoferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișamodifică, transmite și distribui aceste materiale sau informațîiSunteți, de asemenea, de acord  Vânzătorul  poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.cyclon.ro. CYCLON TECH SRL nu va constitui subiect de obligății referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificații în acest sens.

7. TERMENE PENALITĂȚi
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat  anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrăriiCumpărătorul va avea dreptul  revendice daune suplimentare de la Vânzătorcând este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vină  plata mărfurilor în termenul prevăzut în factură emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informațîi eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE – PLĂTI
Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.cyclon.ro includ  T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în ComandăVânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligăția Cumpărătorului fiind  furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul CYCLON va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii precum și pentru orice alte plăti aferente Comenzii exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronicăla adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligățiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și  acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorulaccesând Contul sau de pe www.cyclon.ro/magazin, va deține o evidență a facturilor emise de CYCLON, putându-le salva și arhivă la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul  primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către CYCLON în Contul de client sau prin poștă electronicăla adresa de e-mail menționată în Contul sau.

În cazul în care aceste informațîi sunt indisponibile pentru 48 de ore în contul de client, va rugăm  ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@cyclon.ro.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚi

a. Livrare
Vânzătorul se obligă  expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în showroom-ul CYCLON, conform opțiunii Clientului.

b. Transport – Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în ComandăÎn cazul în care Cumpărătorul descoperă  Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de CYCLON (CYCLON TECH SRL) Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 30 zile.

11. GARANȚII
Toate produsele comercializate de către site-ul www.cyclon.ro/magazin, beneficiază de condițîi de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
În cazul produselor vândute și livrate de CYCLON, certificatele de garanție sunt emise de către CYCLON.

Pentru produsele din Comandă care beneficiază de garanție în baza certificatelor de garanție emise de către CYCLON, CYCLON va transmite Cumpărătorului aceste certificate de garanție exclusiv în format electronic, prin poștă electronicăla adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.
Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent produsului din ComandăCumpărătorului îi revin obligățiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și  acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie returnat la sediul Vânzătorului CYCLON care se va ocupă de remedierea defecțiunii.
Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa contact@cyclon.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚIi
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător  permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora,  cu excepția serviciului “Deschiderea coletului la livrare”.

13. RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi  rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligățiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligățiile contractuale.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, CYCLON are obligăția de a administra în condițîi de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilorprivind situația contului lor de pe www.cyclon.ro/magazin, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.
Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați  acceptați necondiționat  datele dvs. personale  fie incluse în baza de date a CYCLON și va dați acordul expres și neechivoc  toate aceste date personale  fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către CYCLON, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către CYCLON, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita laactivități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, va dați acordul expres și neechivoc  aceste date personale  poate fi transferate (cedate) de către CYCLON atât afiliatilor săi precum și altei/altor entități din țară sau străînătate.
Prin citirea prezențelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul  va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Totodatăaveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicită ștergerea totală sau parțială a acestora.

Astfel, www.cyclon.ro/shop poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânalși poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
www.cyclon.ro/magazin nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa  de email pe site-ul www.cyclon.ro/magazin poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.
De asemenea, CYCLON poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează  aceste date sunt păstrate în siguranță și  furnizarea acestor informațîi personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, PolițieInstanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statuluiîn baza și în limitele prevederilor legale și  urmare a unor cereri expres formulate.

15. FORȚă MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majorăForță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între CYCLON și utilizatori / clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sauîn cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.